TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja- ja rekisteriseloste, jossa on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteet. Tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Asianajotoimisto Mikael Knuuti Ky kerää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Mikael Knuuti Ky, y-tunnus 0613047-1
Kauppakatu 26 B 16, 87100 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asianajaja Mikael Knuuti

asianajo@knuuti.fi

Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Mikael Knuuti Ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen ja ylläpito

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää soveltuvin osin seuraavat tiedot: rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, henkilötunnus, y-tunnus, ammatti tai asema organisaatiossa ja muut asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Asiakasrekisterin äännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös julkisista rekistereistä kuten kaupparekisteristä ja väestötietojärjestelmästä sekä henkilötietoja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tai muutoin siirrä henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä myöskään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurein.

Kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö on mahdollista tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä vaatia tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus lisäksi kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja -markkinointia varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi voimassa olevan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton antaminen ohjeiden ja suositusten asettamissa rajoissa.